Česká republika  |  Změna lokace Education With Vision

Články
Život začíná s presbyopií

Dimple Shah
Nedávná studie provedená v pěti evropských zemích ukázala, že 50% žen ve věku 40-50 let se domnívá, že kontaktní čočky by měly pozitivní vliv na kvalitu jejich života, 41% žen se vyjádřilo v tom smyslu, že by kontaktní čočky zkusily, pokud by jim je doporučil oční specialista, a 22% uvedlo, že kontaktní čočky by pro ně byly korekcí první volby.1
1. Challinor D. Presbyopia plaques daily life, Optician, 2005; October 2.

Život začíná s presbyopií

Komunikace v optometristické praxi

Článek zveřejněný v časopise Česká oční optika č. 4/2008

Komunikace v optometristické praxi

Kontakt
Hledat