Česká republika  |  Změna lokace Education With Vision

Prostorové členění oční optiky

Jak může členění optické praxe ovlivnit nákupní chování pacientů

Byla dokončena analýza výsledků nedávné studie zadané společností CIBA VISION®. Studie se zabývala otázkou, zda může prostorové členění optické praxe významnou měrou ovlivňovat reakce zákazníků a zda je možné maloobchodní prostor, využít lépe.

Níže uvedené diagramy mapují pohyb pacientů ve dvou optikách s různým prostorovým členěním.
Na horním snímku, kde je recepce umístěna poblíž vchodu, se pohyb pacientů soustřeďuje v přední části obchodu, zatímco v pravém zadním rohu, zejména u značkových slunečních brýlí, je velmi slabý.

Na spodním snímku se recepce nachází směrem do zadní části obchodu, čímž dochází k rovnoměrnějšímu rozložení pohybu zákazníků. Díky vitrínám s obroučkami umístěnými tak, aby upoutávaly pozornost klientů cestou k recepci, motivuje toto prostorové uspořádání zákazníky k tomu, aby si všímali většího množství produktů a aby svobodněji prozkoumávali prostředí optické praxe.

Z další analýzy, která se zabývala tím, kolik času pacienti stráví v určitých částech praxe (doba setrvání), vyplývá, že prostor vyhrazený pro čekání na oční vyšetření je vynikajícím místem pro komunikaci s pacienty. Nejúčinnější je proto umístění technických zařízení, jako např. plazmové televizní obrazovky, či POS materiálů do prostoru, kde pacienti čekají, protože zde je doba setrvání na místě nejdelší.

Jiný výzkum ale naznačuje, že zřízení čekárny či prostoru pro čekání je nedostatečným využitím drahých maloobchodních prostor. Optické praxe, které se rozhodly, že nebudou mít prostor vyhrazený pro čekající zákazníky, zjistily, že pacienti mají tendenci více se rozhlížet kolem, prohlížet si produkty a míra jejich kontaktu se všemi částmi optické praxe je vyšší. To může být ale užitečné spíše pro obchody, které se orientují na mladší zákazníky.

Výkladní skříně jsou poměrně často přeplněné podrobnými POS materiály. Ovšem vnější část optické praxe je místem s nejkratšími dobami setrvání a zároveň nejvyšším počtem kolemjdoucích, proto by bylo účinnější omezit se ve výkladních skříních na větší materiály, které upoutávají pozornost na první pohled, a přesunout menší a podrobnější materiály do míst, kde pacienti čekají.

Určitě se vyplatí vyjít z uvedených výzkumů a optimalizovat prostorové uspořádání Vaší optické praxe. Sledujte, jak pacienti reagují na prostředí Vaší praxe a zkontrolujte, zda jsou informační materiály a produkty umístěné co nejúčinněji a pomáhají tak maximalizovat možnosti cesty zákazníka a výhody pro Vaši praxi.

 
Kontakt
Hledat