Česká republika  |  Změna lokace Education With Vision

Osvědčené tipy z praxe

BEST PRACTICE

Telefonické objednání
(telefon by měl být zvednut do 5ti zazvonění)
-pozdrav (dobrý den)
-název optiky ( optika Novák)
-jméno zaměstnance ( Jana Nováková u telefonu)
- Jak Vám mohu pomoci?

Objednávka vyšetření (telefonická nebo osobní)
-Přejete si vyšetření na brýle nebo na kontaktní čočky?
-Seznámit klienta s délkou vyšetření, cenou….
-Domluvit přesný čas na vyšetření, pokud je to možné, získat klientovo tel.číslo.
-Nosí-li již brýle, požádat ho, aby je přinesl s sebou.


Prodejna
po vstupu zákazníka do prodejny je dobré dát mu najevo, že o něm víte
- pozdrav, pokynutí, oční kontakt do 3-5 vteřin od vstupu zákazníka do prodejny.
pokud jste momentálně zaneprázdněni, pozdravem mu dáte najevo, že se mu budete věnovat později
- do 1 – 2 min zjistit jaké má zákazník přání
vhodnými otázkami zjistíte potřeby a přání zákazníka (typ obrouček, vyhovují mu brýle?, sportuje?, zkusil k.č.?, nemá zájem je vyzkoušet?)
v tomto okamžiku je vhodné nabídnout vyšetření očí
- nabídka vyšetření (seznamte klienta s možností vyšetření na brýle nebo kontaktní čočky, délkou vyšetření, cenou…..)
má-li klient zájem o vyšetření, zjistěte zda již nosí brýle, kontaktní čočky
- pokud se klient dostavil ve smluvený čas na vyšetření a je to Váš stálý zákazník, mějte připravenou jeho kartu


Předvyšetření
- usaďte klienta před refraktometr a krátce ho seznamte s průběhem vyšetření
- zapište údaje do karty
předání klienta optometristovi
- představte optometristu i klienta navzájem (pan Novák náš optometrista, paní Malá přišla na vyšetření zraku)
-je vhodné předat optometristovi stručné informace (paní Malá již nosí brýle, údaje jsou zapsány v kartě, brýle jí už nevyhovují)


Vyšetření
-usaďte klienta do křesla
-pokud nemáte kartu klienta, zjistěte historii jeho korekce (jak dlouho nosí brýle, stále nebo jen příležitostně, má zájem o nové brýle, vyhovují mu brýle….)
-refrakce
po skončení refrakce je důležité seznámit klienta s výsledky vyšetření (dioptrie, cylindr), vysvětlení refrakční vady (jednoduše a srozumitelně-laicky)
-seznamte klienta s možnostmi korekce jeho vady (brýle, druhy brýlových čoček, možnost korekce kontaktními čočkami)
-další vhodné otázky vedoucí k ucelené představě klientových potřeb
- jaké je klientovo zaměstnání
- pracuje s počítačem
- sportuje
- zkoušel již někdy kontaktní čočky
- ……………………………………………………….
-je-li vhodným kandidátem pro kontaktní čočky seznamte ho blíže s možností korekce kontaktními čočkami (nabídka k.č.-jednodenní,nejlepší volba pro začátek, měsíční, torické, progresivní, kontinuální nošení)


Po ukončení vyšetření předejte klienta asistentovi, který ho předával a rozlučte se s ním.
Asistentovi předejte informace o výsledku refrakce, možnostech a způsobu korekce na kterém jste se domluvili.
Pokud má klient zájem o kontaktní čočky, dle časových možností (Vašich i klientových) se domluvte na aplikaci.

 
Kontakt
Hledat